Fundacja "Actum" powstała z inicjatywy osób, które chcą działać i przyczyniać się do rozwoju i aktywności lokalnej społeczności. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którym nie jest obojętny los naszego regionu i osób tu mieszkających.

Rozwój postrzegamy w kontekście osobistym oraz zawodowym:

rozwój poprzez poszukiwanie granic własnych możliwości i przekraczanie ich
rozwój poprzez poznawanie nowych kierunków i trendów, podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności, edukację - zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych
rozwój jako działanie i sięganie po to co nieznane, nieosiągalne i niemożliwe

Każdy rozwój odbywa się poprzez aktywność, zarówno społeczną jak i zawodową:
aktywność poprzez inicjowanie działań społecznych
aktywność poprzez przedsiębiorczość
aktywność poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, biznesem i lokalnym samorządem


Fundacja "Actum" chce wzmacniać świadomość potrzeby edukacji przez całe życie i chęć ciągłego rozwoju poprzez bycie aktywnym, bo tak naprawdę brak rozwoju oznacza regres. Rozwój człowieka nierozerwalnie wiąże się z jego edukacją. Dlatego dążymy do wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności poprzez realizację projektów edukacyjnych kierowanych do młodzieży i osób dorosłych.

W zakresie projektów edukacyjnych propagujemy następujące tematy działań:
edukacja globalna na rzecz rozwoju
edukacja osób wykluczonych społecznie
edukacja wspierająca rozwój przedsiębiorczości
edukacja przez całe życie


Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu ciekawych projektów społecznych i edukacyjnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami kreatywnymi, podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi.
Fundacja Rozwoju i Aktywności "Actum" © 2008 | Wszelkie prawa zastrzeżone!